Şirince için yorumlar kapalı

Şirince

Şirince’nin kuruluşuyla ilgili kesin bir kaynak bulunmamakla birlikte tarihinin M.S 6. yüzyıla dayandığı tahmin edilmektedir. 16.yüzyılda 1583 tarihli Aydın Vakıf Defteri’nde ve Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarında ismi Kırkınca-Çirkince olarak geçmektedir. Şirince hakkında pek fazla resmi kaynak olmadığı için halk tarafından en kabül görmüş kuruluş hikayesi şu şekildedir:

Roma İmparatorluğu zamanında Efes dünyanın en büyük ticaret merkezi ve kentlerinden birisidir. Efesliler civarda başlayan su baskınlarından, sıtma salgınından korunmak, ayrıca daha güvenli, bulunduğu konum itibariyle daha korunaklı olduğu için Şirince’ye sığınırlar. Bundan dolayı buraya aynı zamanda “Dağdaki Efes” denilmektedir.

Adı Kiepert haritalarında Kyrkindje, Kirkincdsche, Kirkidje, Kırkıca, Kırkınca şeklinde geçen Şirince’ye, Aydınoğulları döneminde azat edilen bir grup Rum yerleşmiştir. Köy başkasına verilmesin diye Beyin sorduğu “Köyünüz nasıl?” sorusuna verdikleri “çirkince” cevabı üzerine köy Ayasuluk (Selçuk) ve diğer yerlerde Çirkince diye anılmaya başlar. Böylece Kırkınca Çirkince olur.

Aydınoğulları Beyliği’ni Osmanlıların almasıyla, Şirince Osmanlı topraklarına katılır.

Osmanlı döneminde Şirince iki büyük incir tüccarı yetiştirmiş ve inciri ile ün yapmıştır. Şirince’de toplanan incirler develerle Kemeraltı’na (İzmir) götürülüp satılırmış. Bundan ötürü Şirince’de günümüzde sadece bir tane deve ahırı kalmıştır.

1910 yılına kadar huzur içinde yaşayan Şirinceliler, Yunanistan’dan sürülmüş göçebelerin kışkırtmalarıyla hareketlenmeye başlamış, Balkan Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na zaman zaman direnişte bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda Yunanistan tarafında yer alan bazı Şirinceliler Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla Yunanistan’a kaçmıştır. Köyde kalan birkaç yaşlı dışında da yapılan mübadele ile Şirinceliler Yunanistan’a yerleştirilmiştir

1924 yılındaki göçmen mübadelesi ile Yunanistan’da (Selanik, Provusta, Kavala, v.b. gibi) yaşayan Türkler bu köye yerleştirilmiştir.

Cumhuriyet yıllarında İzmir Valisi olan Kazım Divrik Paşa’nın buraya yaptığı ziyareti sırasında “Böyle güzel bir yer Çirkince olamaz; olsa olsa Şirince olur” demesiyle Çirkince ismi Şirince olmuştur.